GIỚI THIỆU

ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC

KHÓA HỌC TENNIS CƠ BẢN
KHÓA HỌC TENNIS NÂNG CAO
KHÓA HỌC TENNIS CÁ NHÂN
KHÓA HỌC TENNIS GIA ĐÌNH – HỘI NHÓM